Treballo de manera presencial sessions amb grups reduïts. Treballem amb grups amb un màxim de 5-6 persones, per tal de poder garantir una bona atenció individualitzada, tenint en compte les necessitats de cada persona en cada moment. 

  • Pilates: Està indicat per a qualsevol persona de qualsevol edat, amb o sense patologies que vulguin millorar la seva qualitat de vida o rendiment esportiu. Es tracta d’un sistema d’entrenament on es focalitza molt l’atenció en el treball respiratori i postural, alhora que es treballa la força muscular, l’estabilitat i el control del cos i de la ment. Es treballa en grups d’un perfil similar, per tal de facilitar que la realització de la sessió sigui més fluida i que els exercicis siguin aptes per a tots els participants. Diferenciem entre pilates terapèutic, pensat per a persones que tenen alguna dolència o disfunció a nivell múscul-esquelètic o uroginecològic, i pilates esportiu, pensat per a persones que busquen una millora en el seu rendiment esportiu.
  • Hipopressius: Es tracta d’un sistema d’entrenament que té com a objectiu reprogramar la faixa abdominal després del part i que ajuda a incrementar-ne el to muscular en repòs. Els exercicis hipopressius ens permeten millorar la gestió de les pressions de la zona i redueix el risc d’aparició de lesions com les hèrnies en el moment de fer esforços com tossir, esternudar o els esforços propis de la practica esportiva. Altres beneficis son la reducció del perímetre de la cintura, la millora de la postura i l’equilibri, la millora de la funció respiratòria i sexual i pot disminuir el dolor d’esquena i els edemes o sensació de cames cansades.
  • Post-part: Aquests grups estan formats per dones que han estat mares recentment i és on treballem per fer una bona recuperació del cos després del part. El principal objectiu és reprogramar la faixa abdominal i recuperar la funcionalitat normal del sol pèlvic. Durant aquestes sessions s’apliquen diferents tècniques d’entrenament o d’exercicis, com el pilates, els hipopressius, l’entrenament funcional i els exercicis específics del sol pèlvic, en funció de la fase de post part en la que es trobin les dones i en funció de l’evolució i les seves necessitats específiques en cada moment.

A part de les sessions en grups reduïts, també es poden realitzar sessions individuals per cadascuna de les activitats disponibles.