La realització d’activitat física és una de les recomanacions bàsiques per a que la dona tingui un embaràs saludable. Amb el programa d’embaràs actiu, planifiquem l’activitat física durant la gestació, que pot estar formada per exercicis de força, exercicis de cardio i exercicis de core, incloent el treball tant de la faixa abdominal com del sol pèlvic. Amb una bona programació podem obtenir beneficis per a l’estat de salut tant de la mare com del nadó i podem disminuir el risc de complicacions durant i després de l’embaràs.